Projekt oraz wykonanie urządzenia do mocowania i transportowania aluminiowych profili. Wykonane urządzenie stanowi integralną część prasy CMB 015 i pozwala w precyzyjny sposób transportować aluminiowe profile celem ich późniejszego połączenia za pomocą prasy CMB 015.