Opis projektu

Navimatik Sp.z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zakup narzędzi do stworzenie i administracji systemu zarządzania zbiórką surowców wtórnych”.

Realizacja projektu, w ramach:
Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”
Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka”
RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19


Cel projektu:

Celem projektu jest zakup narzędzi umożliwiających stworzenie aplikacji do optymalizacji tras zbiórek surowców wtórnych.

Projekt pozwoli stworzyć innowacyjny system pośrednio umożliwiający redukcję emisji spalin do środowiska, związane jest to z możliwością optymalizacji tras pojazdów do zbiórki odpadów. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, czy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery prowadzą do poprawy stanu środowiska co w perspektywie może dawać większe korzyści społeczne i gospodarcze.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 179 414,61 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 152 502,41 PLN