Oferta

Automatyzacja procesów produkcyjnych i logistycznych

Automatyzacja procesów produkcyjnych logistycznych oznaczająca wdrożenie rozwiązań integrujących pracę ludzką, maszyn i urządzenia oraz systemów informatycznych, pozwala na ograniczenie błędów powstałych w tych procesach, jak również na zwiększenie efektywności realizacji zamówień zewnętrznych lub wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Projektowanie i budowa maszyn

Wykonujemy prototypy maszyn dla różnych gałęzi przemysłu. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego zagadnienia. Realizację projektu rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb naszego Klienta. Następnie przedstawiamy projekt wstępny, na podstawie którego optymalizujemy dany proces. Kolejnym krokiem jest realizacja zamówienia poprzez wyprodukowanie, dostawę, montaż i uruchomienie maszyny u Klienta. Wszystkie wyprodukowane przez nas maszyny objęte są gwarancją. Zapewniamy również wsparcie techniczne po upływie okresu gwarancyjnego.

Programowanie sterowników PLC

Programujemy sterowniki PLC znanych czołowych producentów między innymi Siemens, Vipa, Omron, Mitsubishi, Pro-face, Fatek. Integrujemy również programy sterowników PLC z panelami operatorskimi HMI jak również oprogramowaniem SCADA. Wykorzystując technologię OPC jesteśmy w stanie zintegrować program sterownika PLC z oprogramowaniem stworzone w języku programowania „C#”. Realizujemy również wymianę starych systemów PLC na nowe.

Tworzenie wizualizacji SCADA

W zdecentralizowanych systemach sterowania, systemm SCADA jest niezbędnym elementem instalacji. Systemy te służą do zarządzania procesem produkcyjnym lub logistycznym jak również do kontrolowania tego procesu. Pozwalają również na archiwizację danych produkcyjnych i zapis ich w bazie danych. W ramach naszych usług wykonujemy wizualizację i oprogramowanie dla systemów SCADA.

Programowanie paneli HMI

Panele operatorskie HMI są podstawowym narzędziem dla operatorów maszyn, pozwalającymi im na kontrolę pracy maszyny. Obecnie większość nowych maszyn i linii technologicznych jest wyposażona w panele HMI umożliwiające przedstawienie graficznej informacji o procesie lub stanie maszyny. Programujemy panele HMI czołowych światowych producentów.

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Wykonujemy szafy sterownicze w oparciu o dokumentację elektryczną stworzoną przez nas, jak również dostarczoną przez Klienta. Produkcja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Opracowanie dokumentacji technicznej

Wykonujemy dokumentację elektryczną i mechaniczną dla produkowanych przez nas maszyn. Wykonywana przez dokumentacja zawiera projekt elektryczny, mechaniczny, hydrauliczny i pneumatyczny. Do tworzenia dokumentacji mechanicznej wykorzystujemy oprogramowanie SolidWorks. Wykonujemy również usługi związane z stworzeniem dokumentacji dla maszyn i urządzeń już istniejących, czy też dokumentacji CAD dla poszczególnych części maszyn. Zajmujemy się również digitalizacją dokumentacji technicznej. Inwentaryzujemy również istniejące systemy automatyki i na tej podstawie sporządzamy nową dokumentację elektryczną, lub nanosimy poprawki w już istniejącej.