Tracker GPS

Tracker z możliwością odczytu wypełnienia kontenera

Proponowane rozwiązanie składa się z elektronicznego urządzenia umieszczonego w kontenerze (trakera), które pozwala na odczyt koordynat GPS, jak również przesyłania informacji związanej z wielkością wypełnienia kontenera. Zostaje przesłana również informacja o poziomie naładowania baterii. Komunikacja z urządzeniem odbywa się poprzez sieć komórkową. Zapytanie do poszczególnego urządzenia można przesłać poprzez telefon komórkowy ( wiadomość SMS ) jak również z poziomu strony internetowej. W pierwszym przypadku informacja zostanie przesłana na telefon z którego wysłano wiadomość, w drugim informacja trafi bezpośrednio na serwer.​

Interfejs użytkownika

Wraz z urządzeniem został wykonany interfejs użytkownika. Jest on dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Po zalogowaniu widoczne są okna w zależności od określonego poziomu dostępu. Interfejs może zostać zmodyfikowany według życzeń klienta.

Po zalogowaniu do systemu w menu użytkownika widzimy nazwę użytkownika i rolę jaką ma przypisaną np. kierowca. W pozostałych kolumnach widzimy pozostałe informacje, np. czy dane konto jest aktywne Role i dostępy są określane z poziomu administratora. Istnieje również możliwość edycji danego profilu z poziomu innych użytkowników, jeśli zostanie to zatwierdzone przez administratora.

W zakładce tej z poziomu administratora możemy określić role dla poszczególnych użytkowników, oraz wyszukać rolę dla konkretnego użytkownika Istnieje również możliwość sortowania informacji z poszczególnych kolumn.

 

W zakładce tej możemy wybrać swoją użytkownika. Widoczne są informacje o ID użytkownika, jak również informacje o trasie.

 

W zakładce tej znajdują się szczegółowe informacje o dostępach poszczególnych użytkowników.

 

Informacje o aktywnych kontach klientów dla administratora sytemu.

 

W zakładce tej znajduje się dostęp do bazy z listą urządzeń (traker) jakimi dysponuje klient.

 

W zakładce tej znajdują się informacje dotyczące kontenerów. Każdy kontener może mieć również przypisany odpowiedni kod kreskowy (EAN), który mógłby zostać wykorzystany do odczytu podczas konserwacji kontenera przez kierowcę.

 

W zakładce tej znajduje się dostęp do informacji dla klienta o  użytych kartach SIM.