Wykonanie modelu CAD projektowanej linii sortującej odzież oraz obuwie. Projektowana sortownia składa się z szeregu taśmociągów rozmieszczonych na terenie hali produkcyjnej oraz platformy roboczej przystosowanej dla obsługi linii produkcyjnej. Przedstawione fotografie prezentują wykonaną fizycznie linie sortującą.