Wykonanie modernizacji maszyny do klejenia kartonowych opakowań. Wykonano kompleksową wymianę szafy sterowniczej, aparatów elektrycznych oraz napędów maszyny. Wykonano modernizację systemu bezpieczeństwa z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących norm i zasad oraz niezbędną dokumentację techniczną. Poniższe fotografie ukazują zmodernizowaną maszynę wraz z wykonaną szafą sterowniczą.