Wykonanie modernizacji maszyny podgrzewającej plastikowe opakowania przed nałożeniem na nie farby. Wykonano kompleksową wymianę szafy sterowniczej, aparatów elektrycznych oraz prace mechaniczne związane z montażem nowych komponentów. Wykonano modernizację systemu bezpieczeństwa z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących norm i zasad oraz niezbędną dokumentację techniczną. Fotografie ukazują zmodernizowaną maszynę wraz z wykonaną szafą sterowniczą.